ออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น

เลขที่แบบ:  BP4แบบอพาร์ทเม้นท์

ออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น

แบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้นรับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์

แบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น

แบบก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์4ชั้น ผลงานการออกแบบ DESIGN บางส่วน

แบบก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์5ชั้น ผลงานการออกแบบ design บางส่วน

ผลงานของเรา ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและกำลังก่อสร้าง(กำลังอัพโหลด)

โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์2ชั้น สถานที่เขตลาดกระบัง ค่าก่อสร้าง3ล้าน
โครงการก่อสร้างสำนักงาน4ชั้น สถานที่เขตบางกะปิ ค่าก่อสร้าง4ล้านบาท
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น โมเดิร์น สถานที่ เขตลาดกระบัง ค่าก่อสร้าง3ล้านบาท